Blog Ini

Blog ini diwujudkan bertujuan untuk memberikan informasi berkenaan Tadika Nurul Iman As-Siddiq, Kuala Terengganu Disamping itu berkongsi ilmu berkaitan dengan pendidikan anak-anak di peringkat pra sekolah.

Sunday, November 22, 2009

TNIAS ditubuhkan sejak 1991.

Kami menyediakan pendidikan pra-sekolah untuk kanak-kanak berumur 4-6 tahun.

Kami menawarkan sistem pendidikan yang menggabungkan kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan kurikulum kami sendiri yang menekankan amalan Islam dalam kehidupan seharian.

Di TNIAS anak anda akan mendapat pengalaman yang menggembirakan, kami menggunakan pendekatan ‘belajar melalui bermain’.

Pembelajaran tidak terhad di tadika sahaja, mereka juga akan dibawa meneroka pengalaman melalui lawatan rasmi.

Di samping itu adab-adab Islam sentiasa diamal secara praktikal.

Alhamdulillah, TNIAS telah melahirkan anak-anak yang cemerlang di segi
akademik dan penghayatan Islam.


Matlamat
 1. Menanamkan konsep keimanan
 2. Membentuk perkembangan mental dan intelektual anak-anak
 3. Membentuk perkembangan fizikal
 4. Membentuk perkembangan sosial perhubungan
Objektif
 1. Melahirkan anak-anak yang mempunyai kemahiran asas dalam membaca,menulis dan mengira.
 2. Melahirkan anak-anak yang boleh menunaikan asas fardhu 'ain seperti berwudhu', solat, menghafal Juzu' Amma dan doa
 3. Memberi pendidikan asas Bahasa Al Quran dan Bahasa Inggeris.

Sukatan Pelajaran

 • Hafalan Al Quran
 • Asas Bacaan Al Quran
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Bahasa Arab
 • Matematik
 • Sains
 • Ibadah & Tauhid
 • Akhlak & Sirah
 • Jawi
 • Kraftangan
 • Riadhah
Menggunakan kaedah fonetik iaitu
Ke Arah Pembentukan Peribadi Muslim